Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

1. Nutuk – (1927)
2. Atatürk’ten mektuplar
3. Atatürk’ün söylev ve demeçleri
4. Atatürk’ün hatıra defteri


5. Arıburnu muharebeleri raporu
6. Karlsbad hatıraları
7. Geometri – (İsimsiz yayımlandı) (1937)
8. Medeni bilgiler – (Manevi kızı Afet İNAN adıyla yayımlandı) (1930)
9. Bölüğün muharebe eğitimi – (Almanca’dan çeviri – 1912)
10. Takımın muharebe eğitimi –  (Almanca’dan çeviri – 1908)
11. Taktik tatbikat gezisi – (1911)
12. Taktik meselelerin çözümü
13. Cumali ordugahı – süvari: bölük, alay, liva talim ve manevraları (1909)
14. Zabit ve kumandan ile hasbihal – (1918)Atatürk’ün eserlerine aşağıda verilen linklerden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Nutuk – http://www.ata.tsk.tr/01_hayati/nutuk.html

Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu ve inkılâpların gerçekleşmesini anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, çok değerli bir kaynak eseridir. ATATÜRK tarafından kaleme alınan bu eser, yine ATATÜRK tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 -20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.

Medeni Bilgiler – http://www.ata.tsk.tr/01_hayati/medeni_bilgiler.htmlVatandaş için Medeni Bilgiler kitabını oluşturan belgeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve uygar devletler arasındaki yerini ancak bilinçli ve özgür düşünceli yurttaşlar yetiştirmekle alabileceği gerçeğini gören ATATÜRK’ün, bu amaçla 1929 sonbaharı ile 1930 Ocak ve Şubat aylarında yazmış olduğu yazılardır. Medeni Bilgiler, Prof.Dr. A.Afetinan’ın imzasıyla çıkmış olmasına rağmen, kitabın orijinal metinleri ATATÜRK’ün el yazıları ile çıkmıştır. Bu konuda Prof.Dr.A.Afetinan şunları söylemiştir:

“Bu kitaplar benim ismimle çıkmış olmasına rağmen, ATATÜRK’ün fikirleri ve telkinlerinden mülhem olduğunu ve üslubunu tamamen kendisine ait olduğunu tarihi hakikatleri belirtmek bakımından bana düşen bir ödev telakki ediyorum.”ATATÜRK’ün bu kitapta yer alan fikir ve düşünceleri birçok kitap ve makaleye kaynak teşkil etmiştir. Bu fikir ve düşünceler, toplumdaki bireylerin yurttaşlık bilincinin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.Geometri – http://www.ata.tsk.tr/01_hayati/geometri.html

ATATÜRK geometri kitabını, vefatından bir buçuk yıl kadar önce 3. Türk Dil Kurultayı’ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda kendi eliyle yazmıştır.

Askerlikten gelen ATATÜRK’ü siyaset olayları büyük bir devlet adamı yapmış olduğu gibi, yurdun kültür sorunları da onu büyük bir eğitimci durumuna getirmiştir.

ATATÜRK’ün bu eseri, geometri öğretmenlerine, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Geometri eski terimle Hendese, eğitim sistemimizde önemli bir yer tuttuğu hâlde bunun terim düzeni çok ağdalı ve karmaşıktı. Arapça ile Farsça okul programından kaldırılmıştır. Fakat Arapça üzerine kurulmuş olan terimler kalmıştı, bu durum öğrencilerin anlama ve öğrenmelerini olumsuz etkilemekte idi. ATATÜRK öğrencideki bu anlayış yolunun tıkanıklığını açmak için bir çok terimi Türkçeye çevirmiştir.

44 sayfalık kitapta boyut, uzat, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dış ters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikiz kenar, paralel kenar, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, orantı, türev, alan, varsayım gibi terimler ATATÜRK tarafından türetilip konmuştur.

Zabit ve Kumandan İle Hasbihal – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/zabitvekumandan.pdf

Ta’lim ve Terbiye-i Askeriye Hakkında Nokta-i Nazarlar – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/talim.pdf

Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/TaktikMeselesinin.pdf

Bölüğün Muharebe Eğitimi – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/bolugunmuharebeegitimi.pdf

Taktik Tatbikat Gezisi 1 – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/TaktikTatbikat.pdf

Birinci Ta’biye Meselesinin Halli – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/birincitabiye.pdf

Cumali Ordugahı – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/cumaliordugahi.pdf

Takımın Muharebe Talimi – http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/takimin.pdfBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir