Posted in Eğitim

Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi!

TEOG yerine, Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi geldi…

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye geçişte yeni sistemle ilgili olarak TRT Haber’de açıklamalarda bulundu. Yılmaz, TEOG’un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında bilgiler verdi. Bakan konuşmasında “Mevcut TEOG’da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı” diye konuştu.

Continue reading “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi!”

Posted in Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı – YKS

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

2018-2019’da ilki gerçekleştirilecek sınavın yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı!

Continue reading “Yükseköğretim Kurumları Sınavı – YKS”

Posted in Eğitim

Verimli Ders Çalışma!

ver-ml-ders-ali-ma-tekn-kler-n

Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler

 • Çalışma odası mümkün olduğunca fazla sıcak ve ya  soğuk olmamalı, sessiz olmalıdır.
 • Çalışma masası ve yüksekliği çalışan kişiye uygun olmalıdır.
 • Ders çalışırken müzik dinlenmemelidir.
 • Ders çalışma ortamında, dikkatin dağılmasına yol açacak resim, afiş vb. unsurlar olmamalıdır,
 • Çalışma masası üzerinde ders faaliyetinin dışında hiç bir şey olmamalıdır.
 • Çalışmaya başlamadan önce, çalışmaya ait tüm malzemenin yanınızda olduğundan emin olmalısınız.

      Verimli Ders Çalışma

          Zihin Dağılmasını Önleme

 • Zihnin dağılması herkesin karşılaştığı bir durumdur.
 • Zihnin dağılmasına yol açan iç sebepler olarak  hayal kurmak ve endişe başta gelmektedir. Hayal kurmaya başladığınızı fark ederseniz hemen derse ara verin
 • Zihnin dağılmasına yol açan dışsal sebeplerin başında  odadaki poster, resim ,yatarak ders yapmaya çalışmak, müzik dinlemek, televizyon izlemek, bir şeyler yemek vb.

       SHIFTWORK.jpg

          Önceliklerin Belirlenmesi

 • Zamanı kontrol, ve amacınızın belirlenmesi ( hedef )
 • Başarılı olabilmek için enerjinizi ,başarınız adına kullanmalısınız.
 • Zamanı doğru ve amacınız için mutlaka kısa, orta ve uzun dönemli planlar yapmalısınız. Örnek : Kısa dönemde okul derslerinde başarılı olmak , orta dönemde okulda gösterdiğiniz başarının sonucu olarak mezun olmak, uzun dönemde ise bütün bu başarılar sonucunda üniversiteye girmek.
 • Hedefinizi büyük harflerle görebileceğiniz şekilde ,çalışma masanıza asın. Bu motive olmanıza yardımcı olacaktır.

          Program Yapmak

 • Zamanın etkili kullanılması günlük program yapılması ile mümkündür.
 • En iyi ders çalışma  yöntemi; çalışmak, tekrarlamak ve dinlemektir.
 • Program amacına ulaşmak adına televizyon, bilgisayar ve telefondan uzak durun.

       Çalışma Programı

 • İnsan öğrendiğini çok hızlı unutur.
 • Başta ve sonda öğrenilen daha çok akılda kalır.
 • Uzun bir listeyi öğrenmeye çalışmak yerine, listeyi daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır.
 • Yapılacak çalışmada en iyi verimi almak 20-40 dakikalık zaman ayırmak gerekmektedir.
 • Problem çözümlerinde sonuca ulaşıncaya kadar bırakmayınız.
 • Her çalışma sonunda 10 dakika dinlenme yeterli olacaktır.
 • Çalışırken not tutulması ve ders sonunda notların tekrar gözden geçirilmesi öğrenmeyi pekiştirir.
 • Günlük düzenli tekrarlar fayda sağlayacaktır.

      Etkin Çalışma

 • Konuyla ilgili mutlaka ön okuma yapın.
 • Çalışılan konuya ilişkin soru  çıkarın
 • Dikkatinizi toplayarak , iyi ve anlayarak okuyun.
 • Unutmayın ! ders tekrar edildikçe daha iyi öğrenilmektedir.

Örnek çalışma programı ;

Ekran Alıntısı

 

Posted in Eğitim

Matematik Bilgi Deposu – 1

Mathematics-Math-1050x3360

Lise öğrenimi için temel bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

KÜMELER

Kümeler

1. Küme kavramı ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler

2. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramları

3. Alt küme kavramını ve özellikleri, İki kümenin eşitliği

4. Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemler, bu işlemler arasındaki ilişkiler

5. İki kümenin Kartezyen çarpımı

6. Kümelerde işlemler

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK

1. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesi

2 Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özellikleri

3. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramı

4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler

5. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikler ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler

6. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemleri

7. Üslü ifadeleri içeren denklemler

8. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti

9. Oran ve orantı kavramları11. Denklem ve eşitsizlikler bilgi deposu

1332506347_math_baby

 

 

Çarpım Tablosu Ezberleme

 

 

Posted in Eğitim

Pazarlama

images

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullanıcıya doğru akışını yöneten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması için yapılan planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir.

 • Pazarlama şirketlerin müşteri üretme departmanıdır.
 • Satış ancak bir ürününüz olduğunda başlar. Pazarlama ise ortada henüz ürün yokken başlar
 • Pazarlama ,malların üreticiden tüketiciye doğru akış eylemidir.
 • Pazarlama; İşletmelerin bilinçli olarak pazar odaklı yönetilmesidir.

Pazarlama Anlayışının Ögeleri

Tüketiciye Yönelim

Tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilere yönelmeyi ifade eder. Malı ürettikten sonra satma yerine, satılabilecek malı üretme anlayışına dayanır.

Pazarlama Bütünlüğü

İşletmeyi bir bütün olarak ele alan ve başarı için, tek başına pazarlama bölümü gayretlerinin yeterli olacağını geçersiz sayan bir anlayış yöntemidir.

Müşteri Memnuniyeti

Mal ya da hizmettin fiili performansı ile, tüketim öncesinde ,mal ya da hizmetten umduğu performansın artması, eşit ya da üstün olması,

Planlamanın Önemi

Planlama ,sadece faaliyetlerin düzenini göstermekle değil , yöneticileri araştırmaya ve daha detaylı düşünmeye yöneltmektedir.

İŞLETMENİN PAZARLAMA ÇEVRESİ

İşletmenin pazarlama çevresi, onun hedef pazar ya da pazardaki tüketiciler ya da alıcılarla olan ticari iş ilişkilerini başarılı bir biçimde sürdürmek ve geliştirmek için sahip olduğu imkanı, yetenekleri etkileyen baskıları , satıcıları, aracıları ve rakiplerle öteki yardımcı ve engelleyici işletmelerden oluşmaktadır.

Pazarlamada Makro Çevre Koşulları

 • Ekonomik ÇevreGayri Safi Milli HasılaFaiz OranlarıEnflasyon Oranları

  Ücret Genel Seviyesi

  Enerji Hammadde maliyetleri

  Ferd Başına GSMH

  Para Arzı

  İstihdam Düzeyi

  Para Değeri Politikaları

  Enerji ve Hammadde bulunabilirliği

 • Teknolojik ÇevreAR-GE için devlet harcamalarıTeknoloji geliştirme çalışmalarıÜrün yenileme kapasitesi

  Etkinlilik ve verimlilik önlemleri

  AR-GE endüstri harcamaları

  Patent Koruma Yasaları

  Teknoloji Geliştirme Düzeyi

  Teknoloji Transfer olanakları

 • Sosyo-Kültürel ÇevreYaşam TarzlarıTüketiciNüfusun Yaş, Cinsiyet, Eğitim ve meslek bakımından dağılımı

  Kariyer Geliştirme Olanakları

  Nüfusun Büyüklüğü ve Büyüme Hızı

  Nüfus Hareketleri

  Yaşama Bakış

 • Yasal ve Politik ÇevreVergi YasalarıYabancı Sermaye DüzenlemeleriSiyasi İstikrar

  Dış ticaret

  Çevre koruma düzenlemeleri

  İş güvenliği yasaları

  Devletin ekonomiye müdalesi

 • Rekabetçi ÇevreRekabetçi ortamın en temel özelliği, aynı amaçlar için yarışan çok sayıda işletmenin faaliyet yöntemlerini birbirlerine zarar verecek biçimde yürütmeleri ,kıt kaynaklar  için değişik yöntemlerle yarışmalarıdır.

İşletmelerin Rekabet Analizi

Bir işletme faaliyet evresinin neresinde bulunursa  bulunsun, her şeyden önce rakipleri karşısında hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda zayıf olduğunu bilmek zorundadır. Ayrıca sektördeki fırsat ve tehditleri tespit etmelidir.

Rekabet analizinin başarılı olabilmesi için ,yedi temel sorunun cevaplandırılması gereklidir.

 • Rakiplerimiz kimlerdir?
 • Rakiplerin sektördeki durumu nedir?
 • Rakipler hangi stratejilere sahip?
 • Rakiplerin hedef ve amaçları nelerdir?
 • Rakiplerin güçlü ve zayıf oldukları alanlar nelerdir?
 • Rakiplerin olaylara tepkileri nasıldır?
 • Dış çevre işletmeye neler sunmaktadır?

 

Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU