İş Sağlığı ve Güvenliği – Fayda ve Takibi !

İş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuat ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

İş sağlığı ve güvenliği, sağladığı faydalar ile çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini arttırır. İş kazalarının neden olduğu maddi kayıpların azaltılmasını sağlar. Tüm firma, işletme ve alışveriş merkezlerinin sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesi nedeni ile toplumda saygın bir yere sahip olmasını sağlar, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığına ve güvenlerine önem veren bir kurum konumuna getirir. Güncellenen yasal koşullara uyum sağlanması ile birlikte, kurumun piyasa içerisinde rekabet gücü artar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Faydaları,

 • Çalışanları ve ziyaretçileri iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalarından korumak, önlem almak,
 • Çalışanların ve ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir ortamda aktivitelerinin sağlanması.
 • Genel motivasyon ve katılım sağlanması.
 • İş kazaları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi,
 • İş veriminde artış sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi,
 • Alınacak tedbirlerle kurumu tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, vb. durumların ortadan kaldırılması hedefi ile işletme güvenliğinin sağlanması. Tatbikatların yasal süreler içerisinde uygulanması,
 • Güncellenen yasa ve standartlara uyum sağlanması,
 • Ziyaretçi, çalışan ve diğer işletmelere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratılması,
 • Rakiplere karşı sağlanan uyum ve sistem gücü ile üstünlük sağlanması,
 • Resmi ve yerel yönetimlere karşı iş güvenliğinin uygulanmasının ve korunmasının öneminin gösterilmesi.
 • Sürekli iyileşme sağlar, maliyetleri düşürür,
 • Sorumlulukları en aza indirir.

Yukarıda ifade edildiği gibi, kurumunuza fayda sağlamak için mutlaka eğitim almış iş sağlığı ve güvenliği teknikeri, uzmanı çalıştırınız. Bunu sağlayamıyor iseniz dışarıdan danışman desteği alınız. 10 ve daha az çalışan iş yerlerinde iş veren vekili görevlendirilmesi bir zorunluluktur.

Belge ve Doküman Takibi,

Yemekhane, Servis, Güvenlik ve Temizlik işleri için taşeron hizmeti almakta iseniz, taşeron firmalardan ayrı ayrı istemeniz gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.
Birden fazla işletme yönetiminden sorumlu iseniz işletmelerden çalışanları için aynı belgeleri talep edebilirsiniz. Detaylı bilgi için uzmanınız veya OSGB ile iletişime geçiniz.

1. Temel Doküman

· Risk Değerlendirmesi

· İşletme Belgesi

· Talimatlar ( İSG talimatları, İş talimatları..)

2. Çalışanlara Yönelik Bilgiler

· İşçi Özlük Dosyası, KKD teslim belgeleri

· Nüfus Cüzdanı Sureti

· Mesleki Yeterlilik Belgesi (G sınıfı, Ateşçi, Makinacı, Camcı vb. )

· Sağlık Raporu

· Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirim Formu

· İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgeleri

3. Organizasyona Yönelik Düzenlemeler ve Belgeler

· İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

· İş Güvenliği Uzmanı

· İşyeri Hekimi

· Sağlık Personeli

4. Acil Durum İş ve İşlemleri

· Acil Durum Planları

· Acil Durum Ekipleri

· Acil Durum İşaret ve Yönlendirmeleri

· Acil Durum Aydınlatmaları

· Acil Durum Tatbikatları ve Acil durum eğitimi

· Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri

5. Makine ve Teçhizatla İlgili İş ve İşlemler

· Ekipman Bakım Kartı

· Teknik Periyodik Kontrol Formu ( Hava kompresörü için )

· Elektrik ve Elektrikli Ekipman Kontrolü

· Topraklama Tesisatı Kontrolü,

· Yangın tüpü yerleşim planı

· Temsilci olması

· İşaret levhaları

· Araç bakımlarına ait servis raporları.

·  Varsa Atık yağların nasıl bertaraf edildiğin dair belgeler.

· Periyodik sağlık taramaları kurumdan veya OSGB’den

· Bakım formları

· Puantaj cetveli ( İmzalı )

· Günlük çalışma çizelgesi

· Varsa Öneri ve Tespit defterindeki tutanağın fotokopisi

· İSG eğitimlerini aldıklarına dair belgeler.

6. Ortama Yönelik İş ve İşlemler ( Ortam Ölçümleri )

· Gürültü

· Titreşim

· Toz

· Aydınlatma

· Termal Konfor

· Kimyasal Konsantrasyon

7. Diğer İş ve İşlemler

· Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

· Kişisel Koruyucu Donanım – KKD

· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

· İlk yardımcı personel listesi ( İlk yardımcı eğitimi almış olması gerekmektedir. )

· İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Bildirimi

 

Gece çalışmalarında görev alacak dış personeller için mutlaka aşağıdaki belgeleri talep ediniz.

 • SGK Bildirgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Görevlendirme yazısı ( firma antetli )
 • İSG eğitimi alındığına dair belge

 

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine hazırlık uygulamamızı indirin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir