Pazarlama

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullanıcıya doğru akışını yöneten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması için yapılan planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir.

Continue reading “Pazarlama”

Engelli Erişilebilirlik Yönetmeliği

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 2. Maddesine dayanılarak çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği uyarınca “umuma açık hizmet veren yapı” olarak değerlendirilen AVM ’lerde engelliler açısından erişilebilirlik bakımından Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. Bu gereklilik 07.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olup, ek süre alınması halinde bu süre 07.07.2015 tarihine kadar uzatılabilmektedir. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması ve Uygunluk Belgesi alınamaması halinde toplamda 50.000 TL ile sınırlı olmak üzere 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanması riski bulunmaktadır. 

AVM’ler başta olmak üzere yerel kuruluşlar içinde yararlı olacağını düşündüğüm bir kaç dokümanı sizlerle paylaşmak istedim.

Engeliz Alışveriş Dönemi Başladı…

Yerel Yonetimler Icin Ulasılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabi

Fiziksel Yapılar ve Çevre İçin Ek Şartname

Erişebilirlik Yönetmeliği

Engelsiz Mekan İçi Tasarım Rehberi