Pazarlama

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullanıcıya doğru akışını yöneten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere; fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması için yapılan planlama ve uygulama süreci olarak tanımlanabilir.

 • Pazarlama şirketlerin müşteri üretme departmanıdır.
 • Satış ancak bir ürününüz olduğunda başlar. Pazarlama ise ortada henüz ürün yokken başlar
 • Pazarlama ,malların üreticiden tüketiciye doğru akış eylemidir.
 • Pazarlama; İşletmelerin bilinçli olarak pazar odaklı yönetilmesidir.

Pazarlama Anlayışının Ögeleri

Tüketiciye Yönelim

Tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilere yönelmeyi ifade eder. Malı ürettikten sonra satma yerine, satılabilecek malı üretme anlayışına dayanır.

Pazarlama Bütünlüğü

İşletmeyi bir bütün olarak ele alan ve başarı için, tek başına pazarlama bölümü gayretlerinin yeterli olacağını geçersiz sayan bir anlayış yöntemidir.

Müşteri Memnuniyeti

Mal ya da hizmettin fiili performansı ile, tüketim öncesinde ,mal ya da hizmetten umduğu performansın artması, eşit ya da üstün olması,

Planlamanın Önemi

Planlama ,sadece faaliyetlerin düzenini göstermekle değil , yöneticileri araştırmaya ve daha detaylı düşünmeye yöneltmektedir.

İŞLETMENİN PAZARLAMA ÇEVRESİ

İşletmenin pazarlama çevresi, onun hedef pazar ya da pazardaki tüketiciler ya da alıcılarla olan ticari iş ilişkilerini başarılı bir biçimde sürdürmek ve geliştirmek için sahip olduğu imkanı, yetenekleri etkileyen baskıları , satıcıları, aracıları ve rakiplerle öteki yardımcı ve engelleyici işletmelerden oluşmaktadır.

Pazarlamada Makro Çevre Koşulları

 • Ekonomik Çevre
 • Gayri Safi Milli Hasıla
 • Faiz Oranları
 • Enflasyon Oranları
 • Ücret Genel Seviyesi
 • Enerji Hammadde maliyetleri
 • Ferd Başına GSMH
 • Para Arzı
 • İstihdam Düzeyi
 • Para Değeri Politikaları
 • Enerji ve Hammadde bulunabilirliği
 • Teknolojik Çevre
 • AR-GE için devlet harcamaları
 • Teknoloji geliştirme çalışmaları
 • Ürün yenileme kapasitesi
 • Etkinlilik ve verimlilik önlemleri
 • AR-GE endüstri harcamaları
 • Patent Koruma Yasaları
 • Teknoloji Geliştirme Düzeyi
 • Teknoloji Transfer olanakları
 • Sosyo-Kültürel Çevre
 • Yaşam Tarzları
 • Tüketici Nüfusun Yaş,
 • Cinsiyet,
 • Eğitim ve meslek bakımından dağılımı
 • Kariyer Geliştirme Olanakları
 • Nüfusun Büyüklüğü ve Büyüme Hızı
 • Nüfus Hareketleri
 • Yaşama Bakış
 • Yasal ve Politik Çevre
 • Vergi Yasaları
 • Yabancı Sermaye Düzenlemeleri
 • Siyasi İstikrar
 • Dış ticaret
 • Çevre koruma düzenlemeleri
 • İş güvenliği yasaları
 • Rekabetçi Çevre
 • Rekabetçi ortamın en temel özelliği, aynı amaçlar için yarışan çok sayıda işletmenin faaliyet yöntemlerini birbirlerine zarar verecek biçimde yürütmeleri ,kıt kaynaklar  için değişik yöntemlerle yarışmalarıdır.

İşletmelerin Rekabet Analizi

Bir işletme faaliyet evresinin neresinde bulunursa  bulunsun, her şeyden önce rakipleri karşısında hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda zayıf olduğunu bilmek zorundadır. Ayrıca sektördeki fırsat ve tehditleri tespit etmelidir.

Rekabet analizinin başarılı olabilmesi için ,yedi temel sorunun cevaplandırılması gereklidir.

 • Rakiplerimiz kimlerdir?
 • Rakiplerin sektördeki durumu nedir?
 • Rakipler hangi stratejilere sahip?
 • Rakiplerin hedef ve amaçları nelerdir?
 • Rakiplerin güçlü ve zayıf oldukları alanlar nelerdir?
 • Rakiplerin olaylara tepkileri nasıldır?
 • Dış çevre işletmeye neler sunmaktadır?

Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

1 thought on “Pazarlama

 1. Yasemin Demir dedi ki:

  Merhaba,

  Güzel paylaşımlar için teşekkür ederim. Severek ve merakla takip ediyorum. Konular çok. İlginç teşekkürler.

Comments are closed.