Swot Analizi Nedir?

Global pazarda kurumsal yapının belirlenen kriterlere tabi tutularak incelenmesi için kullanılan teknikler, modernize edilmiş iş yönetiminin olmazsa olmaz araçlarıdır.

Bu teknik ile kuruluşun an itibari ile olduğu durum, doğru yönetilip yönetilmediği kolaylıkla belirlenmiş olur. Bu tekniklerden biri ve en etkili olan “SWOT Analizi”, firmaların kurumsal yapıya göre işlerliği, pazardaki rekabette güçlülüğü, bağlı bulunulan sektör içindeki konumu ve duruşu, vs. gibi firma içi ve dışı yapılabilen en etkili ölçme yöntemidir.  Kurumsal pazarda geliştirilmesi planlanan aşama ve pazarda yer bulabilme açısından sıklıkla kullanılan  SWOT analizi, organizasyonun detaylı bir biçimde  masaya yatırıldığı ve mevcut durumun belirlenebildiği bir tespit yöntemidir.

SWOT kelimesinin açılımı,

S- Strength (firmanın üst değerde performans özelliklerinin belirlenmesi)

W- Weakness (firma açısından eksik olan özelliklerinin belirlenmesi)

O- Opportunity (içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)

T- Threat (iç ve dış faktörlerin tehditlerini belirtmektedir)

SWOT analizinin faydası iki farklı yönden incelenebilir.

  1. Şu anki duruşun ne şekilde olduğunu ortaya dökmesidir. SWOT açılımının ilk iki bölümü, kurumsal yapının yüksek kapasiteli ve düşük kapasiteli, yeterli-yetersiz operasyonlarının ortaya çıkartılması, firmanın veya kurumun kendisi ile ilgili ölçümleri ortaya çıkartması gibi çok önemli bir bilgiye imza atar.
  2. SWOT açılımının 3 Ve 4. Kısımları ise dış etkenleri, sektördeki gelişimi, firma veya kurumun piyasadaki olası tehdit unsurlarına karşı nasıl bir önlem alması ve duruş sergilemesi yönünde analiz etmektedir.

İkinci kısımdaki ölçme yöntemi gelecekte olabilecek tehditlere yönelik olduğu için tahmin ve öngörü yöntemi ile esastır.

SWOT analizi sonucunda ortaya çıkacak olanakların iyi bir biçimde değerlendirilecek olması, kurumun iş akışının, işleyişinin, iç müşteri memnuniyetinin, dış mekan ve operasyon yapısının, teknolojik alt tapısının mevcut ve kazanılacak müşteri portföyünün, kurumun vizyon ve misyonunun, iç operasyon sürecinde kazanılan tecrübenin , delegasyon yapısının vb. faktörlerin önemseniyor olması gerekir Tam tersi bir durumda, yetersiz bilgi düzeyi ve gerçeklik dışı veriler ile kurum için başarı sağlanması olanaksızlaşır.