Sözlü İletişim

Sözlü iletişim, konuşarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. İki kişinin karşılıklı konuşmasında olduğu gibi doğrudan ya da telefon görüşmelerinde olduğu gibi uzaktan ve dolaylı olabilir.

žSözlü iletişim ,duygu ve düşüncelerin sözle aktarıldığı en eski ve en etkili iletişim türüdür.

ž‘’Sözlü iletişim, düşüncelerin ve duyguların görülür ve işitilebilir simgeler aracılığıyla düzenli bir biçimde iletilmesi işidir’’..

žžSözlü iletişim, günlük hayatımızda konuşma dili olarak adlandırılmaktadır.

Konuşma ve Dil Kavramı:  sözlü iletişim denildiğinde kendini ifade etmesi ve bu ifade şeklinde temel aracın konuşma ve dil olduğu akla gelmektedir.

Dil Kavramı: Sözlü iletişim, iletişimde bulunan tarafların birbirlerini anlayacakları dil ile yapılır. Dil de semboller aracılığıyla aktarılır.  Sözleri aktaran sembollerin, verici ile alıcının kullandıkları dilin ortak olması gerekir. Farklı olması durumunda tercüman denilen kişi iletişimi sağlar.

Sözlü İletişim Tarzları ;

1. Doğrudan ve dolaylı sözel iletişim tarzı

2. Kişisel ve bağlamsal sözel iletişim tarzı

3. Ayrıntılı ve  öz sözel iletişim tarzı

4. Araçsal ve etkisel sözel iletişim tarzı

5. Onaylayan ve onaylamayan sözel iletişim tarzı

6. Dışlayan ve dahil eden sözel iletişim tarzı

7. Kendine ve diğer kişilere odaklı sözel iletişim tarzı

8. Destekleyici ve savunucu sözel iletişim tarzı

9. Övücü sözel iletişim tarzı

10. Eleştirel sözel iletişim tarzı

11. Aşağılayıcı sözel iletişim tarzı

SÖZLÜ İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

TELEFONLA İLETİŞİM

Telefon, kuruluş içerisinde genel olarak kullanılan ve iletişimin hızlı olarak yapılmasını sağlayan, etkili bir iletişim aracıdır.

GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ İLETİŞİM

Sesli ve görüntülü iletişim, internet uygulamalarının olanak tanıdığı iletişim biçimleridir. Böylelikle farklı noktalardaki insanlarla hızlı bir şekilde bağlantı kurup, iletişime geçilebilmektedir.

Geliştirilen sesli konferans sistemi ile bir kişiden bir kişiye ya da bir kişiden çok kişiye iletişim sağlanabilmektedir.

Video konferans yöntemi ise gerçek zamanlı, çift yönlü görüntü ve ses iletişimi ile gerçekleştirilir.  Sistem uzaktaki bir noktadan aynı noktaya ses ve  video alıp göndermeye izin verir.

Görüntülü ve sesli iletişimde gelişen teknoloji de büyük rol oynamakta, internet en önemli iletişim aracı haline dönüşmektedir.

E-posta ile zaman ve uzaklık kavramları, veya işletme içerisindeki bölümler arası sınır kavramı ortadan kalkmıştır.

SÖZLÜ İLETİŞİMİN AVANTAJLARI

Kısa zaman içinde iletişim kurabilirsiniz.

Hemen geri dönüşüm alabilirsiniz.

Beden diline başvurabilirsiniz.

SÖZLÜ İLETİŞİMİN DEZAVANTAJLARI

Yazıya kıyasla yanlış anlaşılma ihtimali daha yüksektir.

Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili uzun süreli iletişimler için uygun bir yöntem değildir

Alınan sözlü mesaj, zamanla unutulmakta ya da değişime uğramaktadır.