Yazılı İletişim

Gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin yazı yoluyla yapılmasıdır.

Yazılı iletişim bireysel iletişimde kullanılabildiği gibi, yaygın bir şekilde bireylerin yüzyüze olmadığı ortamlarda ve özellikle kurumsal yazışmalarda,  yoğun olarak kullanılmaktadır.

YAZILI İLETİŞİM NEDİR?

  • Söz yazıya geçirilip başkalarına aktarıldığında görmezden gelinemez bir gerçeklik kazanır.
  • Yazı, insanlar arasındaki ilişkilerde ve iletişimde , hem bağlayıcı hem de güvenlik sağlayıcı işlevler üstlenir.
  • Kaydedilmiş notlarını okuyan bir kimse düşüncelerini gözden geçirebilir ve yeniden düzenleyebilir.

Yazılı iletişimin temelinde sözlü iletişim yatmaktadır. Çünkü konuşarak sözcüklerle kurduğumuz sözlü iletişimin yazılı metinlere dönüştürülmesine yazılı iletişim adını vermekteyiz.

KONUŞMA İLE YAZI ARASINDAKİ FARKLILIK

  • Konuşma yapısının temelini konuşmacının hedef kitle ile paylaştığı ortak bilgi paylaşımı oluşturmaktadır.
  • Yazıda ise, yazılacak cümlede konu bakımından yazar için neyin önemli olduğu sorusuyla başlanmaktadır.
  • Konuşmada sebep-sonuç ilişkisine dayanan nedensel zincirleme önem kazanmaktadır.
  • Yazıda ise cümle yapısından başlayan kavramsal bütünlük önem kazanmaktadır.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Tanımlama Yazıları: Tanımlama, bir kavramı ya da bir düşünceyi tüm öğeleri ile eksiksiz anlatmak, özel ya da değişmez niteliklerini sayarak, bir şeyi tanıtmak ve tarif etmek anlamını taşımaktadır.

Açıklama Yazıları: Bir konuyla ilgili olarak gereken bilgileri vermek, bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek ya da bir sözün, bir yazının ne anlama geldiğini belirtmek ve yorumlamaktır.

Tartışma Yazıları: Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı olarak savunma, bir sorun üzerinde sözlü ya da yazılı olarak tezle ortaya koymaktır. Tartışma türündeki bir yazı, herhangi bir konu ile ilgili analiz yapılabilir, tezlere karşı çıkarılabilir ya da gerekçeler ortaya konularak kişisel görüşler belirtilebilir.

Anlatım Yazıları: Bir konunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde izah etmek olup bu yazı türünde konu, önem sırası ve kronolojik sıraya göre işlenmektedir.

YAZILI İLETİŞİMİN AVANTAJLARI

Yazılı iletişim sözlü mesajlara göre, daha dikkatli ve özenle hazırlanmaktadır.

Yazılı mesajda mesaj kontrol edilebilmektedir.

İnsanlar okuduklarını duyduklarından daha iyi anlamaktadırlar.

Yazılı iletişimde daha sonra aynı mesaja dönme olanağı, sözlü iletişimdeki unutma dezavantajını ortadan kaldırmaktadır.

Yazılı iletişimde gönderici mesajını, yeniden gözden geçirebilir, bilgileri değerlendirmeye  zaman bulur.

Yazılı mesajlar yüzyüze iletişimde daha hızlı iletilmektedir.

Yazılı iletişimde format oluşturulabilir.

Yazılı iletişimde mesajın bozulma olanağı bulunmaz.

Yazılı iletişimde teorik olarak sözlü iletişim kadar çok hata yapılmaz.

Okuyucunun düşünmesine, yanıt vermeden önce araştırma yapmasına, mektup, not pusulası ya da diğer iletişim araçlarıyla yanıt vermesine imkan tanır.